Služby klinickej psychológie

Naša klinická psychológia je kvalifikované pracovisko, kde sa samostatne vykonávajú špecializované odborné činnosti z oblasti psychologickej prevencie, diagnostiky a psychoterapie.

Podľa skúmaných výsledkov vystavujeme odborné posudky spôsobilosti. Realizujeme diagnostiku pre posudkovú komisiu, žiadosti o zbrojné pasy a strážne služby SBS. Sme zdravotníckym poskytovateľom a zmluvným partnerov všetkých zdravotných poisťovní (Union, Všeobecná zdravotná, Dôvera).

K odbornému vyšetreniu je potrebné odporučenie od ošetrujúceho lekára. V prípade záujmu o vyšetrenie bez odporučenia ošetrujúceho lekára je vyšetrenie spoplatnené. Odporúčaná minimálna cena je stanovená slovenskou komorou psychológov.

Cenník odborných úkonov:

Psychoterapeutická hodina

(50 - 60 minút = 30,- €)

diagnosticka hodina

Diagnostická hodina

(50 - 60 minút = 30,- €)

psychologické Vyšetrenie pre služby SBS a zbrojné pasy

Psychologické Vyšetrenie pre služby SBS a zbrojné pasy

(nie je preplácané zdravotnými poisťovňami/bez zbrane) = 50,- €

psychologické Vyšetrenie pre služby SBS a zbrojné pasy

Psychologické vyšetrenie pre služby SBS a zbrojné pasy

((nie je preplácané zdravotnými poisťovňami/so zbraňou) = 80,- €

Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz

(80,- €)

Potrebujete psychologické vyšetrenie?